نتایج جستجو برای «meaningful uris»

فایل ترجمه مقاله Towards Meaningful URIs for Linked Sensor Data

ترجمه مقاله انگلیسی باعنوان: Towards Meaningful URIs for Linked Sensor Data عنوان ترجمه: مسیر پیشرفت به سمت URIهای بامعنی برای داده های سنسورهای مرتبط. چکیده. داده سنسور با استفاده از ویژگی های مشاهدات و اندازه گیری های OGC بعنوان مدل داده زیربنایی ذخیره شده و منتشر می شود. با ظهور اطلاعات جغرافیایی

قیمت : 129,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1